HOFOR - Vagtstationen

Tlf.: 3888 2424 (Telefonen er døgnbemandet)


•Er der problemer med vand-, spildevandsforsyning eller regnvandsafledning ved dit hus eller på vores fællesarealer skal du først kontakte HOFOR, som så vil finde ud af om det er deres opgave eller du i stedet skal tilkalde en lokal VVS-mester.

•Eneste undtagelse er stoppede regnsvandsristebrønde på fællesarealerne. Der skal du kontakte bestyrelsen.

•HOFOR bekræftelse på at HOFOR har overtaget drift og vedligehold af vand og kloakstikledninger i Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park - dvs. at HOFOR har andsvaret for alle vand og kloakstikledninger uden for de private rækkehuses matrikler

 
DONG Energy A/S, døgnvagten på 72 10 20 30

Ved fejl på el-forsyningen, gade- eller stibelysning.

Fejlmeld dit gadelys via internettet.

 

Albertslund Kommunen, servicetelefon på 43 68 67 67

Direkte til den døgnbemandede vagtstue, hvorfra der ved problemer kan rekvireres hjælp i tilfælde af:


•Brud på fjernvarmeledninger

•Forurening af drikkevand

•Manglende afmærkning på offentlige stier og veje

•Pludselig opståede skader på offentlig stier og veje

•Svigtende lysregulering

 

ALARM ring 1-1-2

Og vær parat til at give besked om


•hvor ulykken er sket

•hvad der er sket

•hvor mange der er kommet til skade

•hvorfra der ringes

 
POLITI ring 1-1-4

Vores lokale politi har døgnvagt på telefon 43 86 14 48

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Svend Nielsen
Formand

Tlf: 43 43 11 53

Humlehusene 6

Steen Thystrup
Næstformand

Tlf: 43 63 35 45

Humlehusene 2

Søren Tangvig
Kasserer

Degnehusene 103

Jonas Mørch
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 28495750

Degnehusene 22

Helle Bennedsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 25 46 41 44

Præstehusene 81

Jesper Krogh
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 29 99 42 71

Degnehusene 18

Jesper Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 44 03 38

Degnehusene 26
Webmaster