Den stiftende generalforsamling for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park blev afholdt i Herstedøster forsamlingshus d. 11. november 1969. Køberne fra samtlige 63 solgte huse i de to  første afsnit af Præstehusene var indkaldt, men 16 huse var ikke mødt frem til generalforsamlingen.

Til mødet var der udarbejdet et sæt vedtægter for foreningen, der i følge dirigenten var forhåndsgodkendt af kommunalbestyrelsen og som generalforsamlingen ikke havde mandat til at ændre på egen hånd. Den prækonstituerede formand erklærede at bestyrelsen ville arbejde for ændringer i vedtægterne bl.a. indføre 2 stemmer pr. hus, men også ville underskrive de fremlagte vedtægter for foreningen som gældende. Kommunalbestyrelsen skulle være positiv overfor ønskede ændring og havde faktisk selv ønsker til ændringer. Det skulle så tage  i alt 4 generalforsamlinger at få de fremlagte ændringer vedtaget På en ekstraordinær generalforsamling i december 1971 vedtog foreningens medlemmer reelt det første lovlige sæt vedtægter og det lykkedes kun fordi forsamlingen kunne blive enige om at vedtægterne kunne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte, da der reelt ikke kunne fremlægges dokumentation for at vedtægterne var blevet godkendt på den første stiftende generalforsamling i 1969.

De nugældende vedtægter blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 10. januar 2017 og godkendt af kommunen 6. februar 2017.

Udover vedtægterne er foreningens drift og virke styret af

  1. en deklaration tinglyst på samtlige boligparceller i Røde Vejrmølle Park
  2. en lokalplan pt. 18.5 med et tillæg 18.5.1 og en særlig lokalplan 18.6 for foreningens fælleshus

 

I følge vedtægterne er man pligtig medlem af grundejerforeningen og man har pligt til at melde sin tilflytning til Røde Vejrmølle Park til foreningens administrator. Dette sker fra foreningens hjemmeside under menupunkt 'Beboer' -> 'Opret dig som beboer'. Du kan selvfølgelig beskytte din tilmelding med dit eget kodeord. Ved fraflytning har man tilsvarende pligt til at melde sin fraflytning ved at slette sig som beboer samme sted som du oprettede dig.

Med de nye vedtægter ønsker bestyrelsen i videst mulige omfang at anvende digital kommunikation. Du kan dog blive fritaget for digital kommunikation i alle foreningssammenhænge, hvis du opfylder kravet for fritagelse for digital kommunikation med det offentlige. Ligeledes kan medlemmer, der ikke har adgang til elektronisk kommunikation, efter aftale med bestyrelsen få udleveret relevante dokumenter og bilag på vilkår fastsat af bestyrelsen.

 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Svend Nielsen
Formand

Tlf: 43 43 11 53

Humlehusene 6

Steen Thystrup
Næstformand

Tlf: 43 63 35 45

Humlehusene 2

Søren Tangvig
Kasserer

Degnehusene 103

Jonas Mørch
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 28495750

Degnehusene 22

Helle Bennedsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 25 46 41 44

Præstehusene 81

Jesper Krogh
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 29 99 42 71

Degnehusene 18

Jesper Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 44 03 38

Degnehusene 26
Webmaster