Grundejerforeningen RødeVejrmølleParken er en rækkehus bebyggelse i den Norøstlige del af Albertslund kommune. Afgrænses mod nord af Trippendalsvej, mod øst af Herstedøstervej, mod syd af Stensmosevej og mod vest af Skriverhusene, samt af Roholmsparken.

Bebyggelsen består af i alt 290 rækkehuse i to plan, bygget i 1968-1971 med start i Præstehusene, dernæst Humlehusene og til sidst Degnehusene. Husene er næsten ens bygget, dog blev Præstehusene ikke forsynet med karnap på havesiden og ingen bruseniche på badeværelset. Størrelsen er oprindelig ca 145-151 m2, men der findes mulighed for at udvide både på have og indgangs siden. Alle husene har enten have til syd eller vest og grundene varierer med de fleste omkring ca. 250-300m2 til over 500m2 på de parceller der ligger på skrå ud til Stensmosevej. Fra bygherren I/S Nonis var der også planlagt en afdeling, Hirsehusene, med indkørsel fra Trippendalsvej, men økonomi problemer satte en stopper for dette.  

I midten af bebyggelsen blev der under de første årene opført i alt 4 kommunale institutioner, Degnehusene, Vejrmøllen, Humlen og Hirsen. I dag er der 3 tilbage i Roholmhaven; Mælkebøtten, Snerlen og Valmuen. Alle drevet af Albertslund kommune. Hirsen, nu kaldt Klub Vest, blev forladt i 2015 og ved den lejlighed købte Grundejerforeningen annekset Klub Albert og ombyggede det til et fælleshus for alle i grundejerforeningen, nu navngivet Væremøllen.

Alle grundejere er født medlem af Grundejerforeningen RødeVejrmølleParken som siden første generalforsamling d. 11. November 1969 har taget sig af de fællesanliggender der naturligt indgår, såsom:

  • - Vedligeholdelse af de grønne områder inkl. legepladser mm

  • - Glatføre bekæmpelse og snerydning i vintertiden

  • - Vedligeholdelse / fornyelse af parkeringspladser og fortovs arealer

  • - Fælles antenne og internet forbindelser

  • - Kontakten til kommune, nabobebyggelser mm

  • - Støtte til sammenkomster F.eks Fastelavn og Sommerfest

Kort efter bebyggelsens start blev det vedtaget at udsende et medlemsblad som informations medie i foreningen. Bladet er siden da udkommet 9-10 gange om året, indtil 2017 i en papirudgave, siden da elektronisk på foreningens hjemmeside, vejrmolle.dk.

Grundejerforeningen styres af en 7 personers bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling i Maj måned. Desuden findes et carports laug der administrerer de carporte som er blevet opført på parkerings pladserne, betalt af de enkelte brugere af disse.

Siden 1981 har beboerne haft mulighed for at deltage i RVPMK, bebyggelsens motionist klub, som arrangerer fodbold, badminton, petanque og dart på amatør niveau. Siden etableringen af fælleshuset Væremøllen i 2015 er der nu også spiseklub, fiskeklub, herremads-aften, kulturforening, krea-klub, spanskkursus samt en vinklub der har taget de nye lokaler i brug. Væremøllens drift styres af en beboergruppe, åben for alle, der administrerer udlejningen og holder opsyn med huset.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Svend Nielsen
Formand

Tlf: 43 43 11 53

Humlehusene 6

Steen Thystrup
Næstformand

Tlf: 43 63 35 45

Humlehusene 2

Søren Tangvig
Kasserer

Degnehusene 103

Jonas Mørch
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 28495750

Degnehusene 22

Helle Bennedsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 25 46 41 44

Præstehusene 81

Jesper Krogh
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 29 99 42 71

Degnehusene 18

Jesper Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 44 03 38

Degnehusene 26
Webmaster